Ordförande har ordet

MÖDs beslut var juridiskt förutbestämt men man kan aldrig veta. Nu får vi ta nästa steg i kampanjen mot utbyggnaden. Samhället skall inte fortsätta med den gamla oljetekniken som är hälsofarlig, klimatfarlig och ytterst i övrigt miljöfarlig (S, NOx, Hg, kolväten mm). Dessutom är den gamla tekniken dyr. Den nya tekniken med batterier och vätgas […]

Läs mer

Preemraff

Nytt https://etc.e-pages.pub/titles/dagensetc/10444/publications/150/pages/10 Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd i målet vilket innebär att målet ska tas upp till prövning av domstolen. Mark- och miljööverdomstolen påbörjar nu den skriftväxling som behövs för att målet ska bli klart för att kunna avgöras. Huvudförhandling planeras preliminärt under första kvartalet 2020. Vi får se vad vem och vad som […]

Läs mer

Etc ledare från 2018 lika aktuell idag

En vecka kvar till MÖD svara. Ledare. av Ann-Marie Ljungberg. I Etc Rysk råolja och svensk flathet bakom Preemfrågan Ibland spelar det ingen roll hur teknologiskt avancerade saker är. Det finns alltid en mänsklig faktor. Alltid.Mängden svavel i sjöfartens vanliga drivmedel, så kallad bunkerolja, ska regleras. Detta har IMO, ett FN-organ, nyligen beslutat. Det är […]

Läs mer

Årsmötes protokoll för 2019

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE 1 LYSEKILMUNKEDALS NATURSKYDDSFÖRENING Måndag 25 mars 2019 kl. 19.00 i Lysekils Folkets Hus. 1. Mötets öppnande. Ordföranden Inge Löfgren hälsade välkommen. 2. Val av mötesordförande. Sittande, Inge Löfgren valdes. 3. Val av mötessekreterare. Bernt Andersson valdes. 4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet. Dessa blev Ulrika […]

Läs mer

Välkommen till vår hemsida 2019

      Bild av Tom Hagström september 2017 Gårvik     Välkommen! En hållbar framtid på en frisk och levande planet. Naturskyddsföreningen är Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation. Vi är en demokratisk, medlemsbaserad organisation som driver viktiga natur- och miljöfrågor lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Naturskyddsföreningen  kretsen Lysekil Munkedal  är din lokala miljöorganisation […]

Läs mer