Strandskydd en fråga om livskvalite

 

En ny strandskyddsutredning är på gång och ska vara klar sent hösten 2020 riks är med

https://www.naturskyddsforeningen.se/strandskydd

Vi är dock inte ensamma om att försöka rädda så mycket av stränderna för att exploateras

på Facebook  finns Strandskyddarna grupp nätverk  och deras hemsida är www.strandskyddarna.com.