Om vår krets

Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening: från kust till skog.

Lysekils kretsen bildades 1975 av Gunnar Otterlind, Rune Bollvik och Gerhart Herrman m fl. Bland annat hade man varit inblandat i skyddandet av Brofjorden, där man ville bygga kraftverk och sopstation för Lysekils kommun. Dock lyckades man inte att påverka byggandet av Scanraff, nuvarande Preem raff, som stod färdigt 1975. Föreningen gjorde en del längre mycket uppskattade resor inom landet, bland annat till Öland, Skåne och Härjedalen.

Munkedals kretsen bildades 1985 där bland andra Hervor Brandt och Stig Fredriksson var drivande i miljöarbetet. Ett stort projekt var att skydda Kynnefjäll mot exploatering, där förvaring av kärnkraftsavfall var ett alternativ enligt dåvarande regeringen. Under de sista åren på 90-talet minskade kretsen och man tog ett beslut att lägga ner eller gå ihop med en närliggande krets. Man beslöt att ta kontakt med Lysekils kretsen för diskussion. Sammanslagningen genomfördes åren 1999-2000. Under senare år har vi arbetat med att försöka på verka Preem att förbättra sig när det gäller att minska på sina utsläpp det är ingen tvekan om att man försöker att göra något åt det men vi tycker det går för långsamt.

Kretskommunerna skiljer sig en del från varandra. Lysekil är en kommun i det yttersta kustbandet och kännetecknas av ett stort bebyggelsetryck och då så nära vattnet som möjligt. Skyddet av stränderna är en ständigt återkommande fråga för kretsen. Munkedal kännetecknas mer av skog och jordbruk.

Även om kommunerna är ganska olika så har sammanslagningen mellan de båda kretsarna gett positiva effekter. Vi försöker vara en positiv kraft i frågor som rör miljöfrågor i stort och smått. Eftersom vi är en neutral organisation angående politikens utformning så innebär det inte att vi har synpunkter på politiska förslag som påverkar vår natur. Vi hoppas du som tar tid på dig och läser detta vill engagera dig i vårt viktiga arbete med att skydda vår natur för felaktig påverkan som påverkar oss i framtiden

web red Tom Hagström