Örekilsälven nu blir den naturreservat

Örekilsälven (även kallad Kvistrums ån) rinner genom Dalsland och Bohuslän och har en sammanlagd längd på ca 70 km. I Munkedal mynnar ån ut i Saltkällefjorden i Gullmarsfjordens innersta.

Örekilsälven hyser en genetiskt ursprunglig laxstam som är mycket uppskattad av sportfiskare. Kungsfiskare, strömstare och forsärla är exempel på ovanliga fågelarter som kan siktas längs med Örekilsälven och Munkedals älven om man har lite tur.

Många fina vandringar finns längs med älven och den fina Bohusleden passerar vid ett flertal tillfällen.

Det senaste är att det blir naturreservat av och kring älven se tidningsinlägg

https://tidningenvastsverige.prenly.com/shared/article/orekilsalven-ska-restaureras-och-skyddas/SILUQbhQ

https://www.tidningenvastsverige.se/artikel/hoga-ambitioner-vid-torps-kraftverk/