Holma bokskog

Holma bokskog är ett fantastiskt område med höga naturvärden.

Det är dock lite svåråtkomligt. Holma bokskog är beläget på och intill ett par höjder söder om Holma säteri. Lövskogen har tidigare foder mark. Runt omkring ligger flera småskogar med värdefull lövskog. I bokskogen finns lite för alla; här är botanisk rikedom såväl som ett intressant djurliv, men också en lugn kontemplativ miljö med en känsla av gammelskog.

Koordinater (SWEREF 99): N = 6474908 E = 298815

Författare: Andreas Nyström Wendt