Jul på Munkedalstorg vi ställer upp.

Jul på torget!

I Munkedal vi deltar från Naturskyddsföreningen  hoppas ni vill besöka oss.

Program 

Lördag 2 dec kl. 15-18 

Program torget;

15.00 Jul i Munkedal öppnar kl. 15.15-16.15 Nissepromenad

16.00 Joy Voice

16.30 Kapten Sparrow Tomtepiraten kl. 17.00 EPA– parad 

17.30 Joy Voice

17.50 Eldshow med Axel Carlstrand 

Ponnyridning med Sommartorn Räddningstjänsten 

 

Program Forum;

14.30 Skattkistan med Kapten Kryp kl. 15.00 Tomteblåset 

kl.15.00 – 17.30 Julpyssel i biblioteket kl. 15.00 – 17.00 Pepparkakshusbygge kl. 16.00 Svarteborgs Spelmanslag Kl. 16.30 Skattkistan med Kapten Kryp  kl. 17.00 Stenkake Juldisco 

Handlare och föreningar medverkar 

 

Kviströms Gästgiveri

15.00 Svarteborgs Spelmanslag kl. 16.00 Tomteblåset 

kl.17.00 – 17.30 Tomten&Tomtemor kl. 17.00 – 18.00 Häst och vagn. 

Obs! Reservation för ändringar!

Arr: Kultur & Fritid Munkedals kommun

Skriv under mot fossil industrin

Hej Alla
Varje år möjliggör stater nya olje- och gasprojekt med hisnande 41 MILJARDER dollar – motsvarande över 400 miljarder svenska kronor om året.

Nu har vi ett historiskt bra tillfälle att stoppa fossilstödet!

I november börjar förhandlingar om OECD-länderna ska fortsätta stötta nya fossila projekt. Vad är det då som händer?

Jo, genom ett relativt okänt fenomen som kallas exportkrediter underlättar stater, genom förmånliga lån och garantier, för företag som vill göra affärer utomlands.

Krediterna skulle kunna användas för att snabba på omställningen till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och för att exportera klimatlösningar. Men idag går över 400 miljarder kronor i krediter till projekt för olja och gas, till exempel oljeraffinaderier och gaskraftverk.

Det är fem gånger så mycket stöd som går till investeringar i förnybart.

Reglerna för hur och till vad exportkrediterna får användas bestäms av OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

I november kan OECD:s regler skärpas – och i bästa fall helt stoppa stödet till fossila projekt. Några länder har redan gått före. Sverige införde striktare regler för exportkrediter 2020 efter att Naturskyddsföreningen drivit frågan.

Men för att strypa alla OECD-länders exportkrediter till olja och gas behöver vi tillsammans fortsätta sätta press på förhandlingarna!

Skriv under namninsamlingen och säg nej till att stater stöttar ny fossil infrastruktur som låser in oss i ett fortsatt fossilberoende.

Tack för att du skriver under mot olja och gas!

/David Kihlberg, chef för klimat och juridik
Naturskyddsföreningen, Åsögatan 115 , 11691 Stockholm, Sweden

Seger för Strandskyddet och naturen dom i Sveahovrätt

Vi har fått en vägledande dom i Miljöverdomstolen och naturen har vunnit.
adm Tom
 
Ännu en seger för strandskyddet. En fallfärdig fabriksbyggnad vill sökande bygga om till bostad.
Uddevalla bygg o miljö sa ja.
Strandskyddarna överklagade.
Länsstyrelsen höll med oss och upphävde kommunens dispens.
Miljödomstolen höll med kommunen och upphävde länsstyrelsens upphävande.
Strandskyddarna överklagade till Miljööverdomstolen och fick rätt. MÖD upphävde Uddevalla kommuns
och Miljödomstolens dispens (beslut).
Grattis till naturen och att miljölagen har fått rätt.
MVH
Inge Löfgren
 Från: Svea hovrätt – avdelning 6 <svea.avdelning6@dom.se> Date: mån 29 maj 2023 kl 12:53 Subject: Brev från Svea hovrätt i M 7479-22
Domstol Skyddat meddelande / Encrypted message
Ämne / Subject Brev från Svea hovrätt i M 7479-22

Skogsträff i September

NiB (Naturskyddsföreningen i Bohuslän)

Kommer att ha en heldag kring skogsfrågorna hoppas vi kan få med några från LM kretsen det blir en lördag i september.

Plats Risveden, Björns kvarn

Vi ser gärna att de som inom länet är skogsaktiva, driver projekt eller dylikt kommer och berättar. Vi är beredda att abonera buss från t ex Kungälvs resecentrum. Detaljer kommer i slutet av auguste.

adm Tom

Miljöanpassningsåtgärder vid Torps Kraftverk

Hej alla naturskyddare i Lysekil Munkedal

Naturskyddsverket Leva planera att utföra stora förändringsarbeten därför kommer ett samråd att genomföras alltså prövning enligt miljöbankens kapitel 7

(natura 2000) samt (vattenverksamhet). Åtgärder som det gäller bland annat ny regleringsdamm och utrivning av Torps kraftverk.

Synpunkter lämnas senast 20230522 till AFRY Magnus Löfqvist Hamngatan 3 Se-65110 Karlstad eller

magnus.lofqvist@afry.com

Ska vi vara med och lämna synpunkter ?Hör av er till någon i styrelsen eller via vår mail

Nsf Lysekil Munkedal <nsflysekilmunkedal@gmail.com>

Tom