Insändare av Inge i Bohuslänningen

Domstolarna har gång på gång sagt nej till hotell med spa och 16 villor i S Stockevik på Skaftö. Allt med motiveringen att det blir påtaglig skada på de riksintressen som finns i området, uttrycker Inge Löfgren, Naturskyddsföreningen. arkivbild

Spaanläggningen i Stockevik får motsägelsefulla beslut

Konsekvenserna för natur- och kulturmiljön bedöms bli små. Påståendet är, enligt naturskyddsföreningen, häpnadsväckande då förlusten av växter och djur går i rasande takt, menar Inge Löfgren, Naturskyddsföreningen.
Domstolarna har gång på gång sagt nej till hotell med spa och 16 villor i S Stocke­vik på Skaftö. Allt med motiveringen att det blir påtaglig skada på de riksintressen som finns i området. Länsstyrelsen sa från början också nej. Men så plötsligt den 6 juni i år säger Svea hovrätt (miljööverdomstolen) ja till det här ytterst skadliga projektet med en investering på närmare 1 000 miljoner. Det är svårt att förstå domstolens senaste beslut. Vad har då gjort att domstolen helt plötsligt tvärvänder?
En av tänkbara förklaringar kan vara att Lysekils kommun och dess nuvarande kommunalråd har överklagat. Kommunens ”hjälp” kan ha varit helt avgörande för exploateringsföretaget. En kommun har ofta stort förtroende och stor ekonomisk betydelse för samhället. När företag då får stöd med en detaljplan så väger det tungt även för en domstol.
En annan faktor är att Sverige fått en borgerlig regering. Då händer det att vissa domare med borgerlig inriktning tänjer på lagstiftningens gränser. Kunskapen om vikten av att skydda de sista resterna av orörd natur får då stå tillbaka. Företagande får då alltid företräde var det än sker.
Länsstyrelsen var tidigare mycket kritisk till exploateringen. Men genom att kommunledningen gjorde en uppvaktning hos länsstyrelsen så ersattes den kritiske handläggaren med en mer samarbetsvillig person. Länsstyrelsen har således svängt från att vara starkt kritisk till att vara positiv.
Miljööverdomstolens senaste beslut om att anta Lysekils kommuns detaljplan är förhållandevis kortfattad och summarisk. Den behandlar endast översiktligt viktiga frågeställningar. När det gäller orörd natur och dess skydd som riksintresse anser domstolen att det finns gott om orörd natur i södra Bohuslän. Någon påtaglig skada kommer då inte att uppstå. Konsekvenserna för natur- och kulturmiljön bedöms bli små. Påståendet är, enligt naturskyddsföreningen, häpnadsväckande då förlusten av växter och djur går i rasande takt.
Inge Löfgren
Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening

Lite info vad som är på gång och vad vi har gjort i vår.

Vi har fått en ny gammal styrelse Inge Tom Maj-lis kör på som vanligt. Dock saknar vi en sek.

Vi har varit ute med info kring Eu-valet naturskyddsföreningens undersök och dess resultat hade vi med oss.

Ett lite ”samarbete” pågår med Nordens Ark  vi har medverkat vid deras utåtriktade verksamheter

Nu blir det även i Juli den 17, en familjedag  vi kommer att vara där.

Vi har hjälpt nätverket kring skogen med överklagan om fällnings tillstånd till skogsstyrelsen  under 23-våren 24.

När det gäller våra kommuner så har vi lämnat in synpunkter på översikts planerna, samt detaljplaner.

Hoppas ni kollar Västkuststift program och går med där. Det finns en del bra förslag på hemsidan också. Uddevallas naturskyddsförening har en massa på gång.

Arrangör: Bohusläns museum, Naturskyddsföreningen i Uddevalla, Studiefrämjandet Fyrbodal

Nib kommer också ha sin årliga träff på Nordens Ark. Mer info längre fram.

Ni får alla ha en skön sommar
för Styrelsen Tom

 

Lite info vad som är på gång

 Kärnkraft:
Ett bra föredrag av Johan Swan på förra mötet. Förnybar
energi går ner i pris men kärnkraft blir dyrt, kräver statliga subventioner i stor skala.
En fråga som måste hållas levande och aktuell. Vill någon skriva i frågan ställer NiB gärna upp och undertecknar mm.
Föreningsärenden:
Den 4-5 maj är det rikskonferens i Jönköping, Boel åker för NiBs räkning.
Kretskonferensen i år sker den 27-29 september med boende på Ås stiftsgård och bl.a. heldag på
Nordens Ark.
EU-valet:
Riks har mycket material i frågan. Viktigt val eftersom så mycket av våra lagar till stor del
grundläggs i EU direktiv. Den 22 maj startar förtidsröstningen för valet dvs. starta alla
informationskampanjer i god tid innan detta datum.
 Övriga ärenden:
Monica och Inge var på informationsmöte ordnat av Vattenrådet Bohuskusten där man bl.a.
diskuterade den invasiva arten Japanskt ostron, juridiken kring vattentjänstlagen, allmänt om
havslivet på Västkusten, båtlivets intressen, Ål gräs  projektet.
Ett nätverk Västerhavet skall bildas i SNF och frågan är vad NiB kan bidra med?
Preems raffinaderi vill producera biobränslen, förhandlingar skall ske i februari och NiB har yttrat
sig i frågan. Inge och Tom deltar i förhandlingarna.
Lerums kretsens utställning om Biologisk mångfald pågår under tiden 3-17/2 i Lerum med
föredrag på lördagarna. Vi kan få tag i utställningen om vi vill köra den.
Kretsen på Tjörn söker Leader bidrag för att kunna fortsätta arbetet med Bryt Bilberoendet..

Kärnkraftkampanj vi måste veckas till liv.

Lite minnesanteckningar från träff med regionen det var ett 30 tal som hade mött upp  vi fick en genomgång av Johan Swahn av konsekvenserna att bygga nya kärnkraftverk. Min enkla fundering är att vi kan som land glömma våra åtagande till 2030 om att det blir stopp för vindkraften. Det blir det om vi bygger mer kärnkraft vad tycker ni som medlemmar hör av Er.
På dagordningen fanns två punkt hur att göra en.
Ansökan om projektbidragför projekt som ska påbörjas under första halvåret 2024,Samt  en jätte intressant  utställning som vi kan köra själva om vi vill på våra bibliotek, skolorhögstadium.
En tidsresa i biologisk mångfald. Catharina, Lerum.
Tom  Adm