Dags att facket tar större ansvar kring frågan angående Preemraff

Osakligt och okunnigt eller krass fakta. Åsikterna går isär kring Preemraff. Inge Löfgren, ordförande i Naturskyddsföreningen på orten och en deltidsboende beskriver sin syn på debatten och sakfrågan.
Dags att facket tar större ansvar saxat ur Bohuslänningen den 20/7

Debatten kring Preemraff fortsätter. Åsikterna går isär huruvida satsningen är till gagn eller inte för klimatet och Lyse
Klubbordförande för IF Metall på Preem­raff är djupt besviken på den ­senaste tidens fokus i media som gjort att raffinaderiet i Lysekil fått kraftig kritik. Han menar i sin debattartikel ”Sluta attackera vår arbetsplats” att kritiken varit osaklig, okunnig och lögnaktig.
Osakligt och okunnigt eller krass fakta. Åsikterna går isär kring Preemraff. Inge Löfgren, ordförande i Naturskyddsföreningen på orten och en deltidsboende beskriver sin syn på debatten och sakfrågan.
Ordförande påstår att utbyggnaden är ett miljöprojekt men dock utan att han kan redovisa vad som bekräftar påståendet. Dock har Preem i sin tillståndsansökan till Miljödomstolen klart redovisat vad som planeras.
Av tillståndsansökan framgår att ­raffinaderiet ska ta in ännu mer råolja för raffinering. Nuvarande kapacitet på 11,4 miljoner ton kommer att öka till 13,9 miljoner ton per år. Således en ökning med 22 procent. Råoljan kommer, då den används, att släppa ut cirka 35 miljoner ton kol­dioxid. Det motsvarar över 60 procent av Sveriges totala utsläpp.
Nu ska även den starkt förorenade och mycket giftiga återstodsoljan som blir kvar efter raffineringsprocessen processas. Närmare 20 procent av råoljan, även tjockolja blir till avfall som nu måste renas. Huvuddelen av Preemraffs utbyggnad på minst 15 miljarder är till för att behandla detta.Konsekvenserna av utbyggnaden blir omfattande. Utsläpp och olägenheter kommer i flera avseenden att dubblas. Utsläppen av koldioxid kommer att öka från dagens 1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner ton per år. Det innebär att Preemraff Lysekil blir Sveriges största utsläppskälla någonsin. Detta sker i en tid där alla måste göra det yttersta för att sluta använda fossila bränslen.
Utsläppen av svavel kommer att öka kraftigt från 400 till 800 ton per år. Det vill säga i nivå med tiden då försurningen var som värst i Sverige. Preemraffs svavel­utsläpp påverkar en stor del av Bohuslän och Dalsland. Då inte minst Kärnsjön som är vatten­täkt för både Lysekil och Munkedal.
Miljödomstolen har accepterat alla utsläppsökningar som Preem yrkat på. Raffinaderiet får således släppa ut avsevärt mer koldioxid, svavel, kväveoxider, kolväten, kvicksilver, sot, stoft mm. Allt som Preem­raff Lysekil släpper ut till luften tillhör gruppen ”mest i Sverige”.
Överskottsgas får facklas utan några krav på varken att omhändertas eller att det sker någon rening. Detta strider mot miljölagstiftningen där hushållning med energi och att det ska ske en rening vid förbränning är grundläggande krav. Preem facklar gas som motsvarar 10 000 – 20 000 m3 olja per år.
Några krav på att utnyttja den enorma mängden spillvärme som uppstår ställs inte heller av domstolen. I klubbordförandens artikel ges sken av att mer fjärrvärme kan levereras. Men så är inte fallet. Då ­raffinaderiet är full utbyggt kan spillvärmen värma bostäder till mer än tre miljoner människor. Det är ofattbara ­energimängder som oljeprocesserna kräver. Men det mesta kommer dock att kylas bort i havet.
Fortsatt användning av gammal teknik som användning av bensin och diesel kommer att försvåra omställningen till ett hållbart samhälle med ny teknik. Ny teknik är energisnål, kostnadseffektiv och mer miljö­vänlig. Exempelvis kan en elbil köras för två-tre kronor milen medan en fossildriven bil kan kosta 20 kronor per mil. Från en elbil kommer det inte heller några hälsofarliga avgaser. Ur hälsosynpunkt bör samhället inte fortsätta hantera starkt cancerframkallande ämnen som bensin och diesel.
Genom att byta till elbil kan avsevärda belopp sparas in både för samhället och den enskilda personen. För en familj som använder en elbil cirkaa 5 mil per dag så kan den billigare eldriften ge besparing på över 25 000 kr per år (5 mil x 365 dygn x 15 kronor/mil). Ju mer en elbil används desto större blir den ekonomiska vinsten.
Det skulle vara bättre för Preem att istället satsa utbyggnadens 15 miljarder i en ny batterifabrik. En batterifabrik i den här storleken sysselsätter mer än 3000 personer. Det kan jämföras med Preemraffs planerade utbyggnad där endast 100-200 skall anställas
Det går inte längre att blunda för vad som händer på planeten. När det gäller koldioxid och alla ämnen som släpps ut så får dessa inte längre öka utan ska istället elimineras ned till noll.
Preemraff är redan klassad som Sveriges miljöfarligaste verksamhet. Då raffinaderiet nu vill bygga ut kraftigt så blir det givetvis en stor diskussion. En utbyggnad för än mer fossila bränslen under 30-40 år framåt får givetvis en betydande negativ effekt. Preems planer ligger verkligen inte i tiden.
Nästan alla förstår att klimatförändringarna kan bli katastrofala. På bara 50 år har det skett dramatiska förändringar. Att då som klubbordförande hänvisa till jobb och tillväxt är en egoistisk syn. Dom få arbetsplatserna på Preemraff ska ställas mot alla de olägenheter och kostnader som andra människor drabbas av. Jobb och tillväxt skapas inte med gammal teknik som har uppenbara nackdelar och ska fasas ut.
Om Preems raffinaderi i Lysekil får bygga ut såsom dom vill så kommer det att bli näst intill omöjligt att genomföra Sveriges klimatmål. En fortsatt användning av ännu mer olja är det vi nu behöver allra minst.
Inge Löfgren
Ordförande i Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening

Ordförande har ordet

MÖDs beslut var juridiskt förutbestämt men man kan aldrig veta.
Nu får vi ta nästa steg i kampanjen mot utbyggnaden.
Samhället skall inte fortsätta med den gamla oljetekniken som är hälsofarlig, klimatfarlig och ytterst i övrigt miljöfarlig (S, NOx, Hg, kolväten mm).
Dessutom är den gamla tekniken dyr. Den nya tekniken med batterier och vätgas är billig, energisnål och miljövänlig. Exempelvis kostar en elbil 2 kr per mil medan en bensinbil kostar 20 kr per mil. Vem vill då köra med bensin och diesel? Om man kör 3000 mil per år så blir besparingen närmare 60 000 kr. Det blir flera månadslöner.
Således är det bara en tidsfråga innan Preemraff får ekonomiska svårigheter. Om fem år kan situationen vara helt annorlunda.
MVH
Inge Löfgren

miljöpartiet vs Socialdemokratin

Följande är hämtat från dagens ETC den 20190618

Preem får inte tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil. Ett annat beslut hade varit ett slag mot varje ansats att bedriva klimat politik som gör skillnad,

Bolaget har försökt grönmåla sin verksamhet på ett parodiskt sätt, med utfästelser som att” omvandlingen mot ett hållbart samhälle är vår viktigaste fråga”. Men man sökte inte tillstånd för att rädda klimatet, utan för att dubbla mängden växthusgas. 1,7 miljoner ton ska bli 3,4 miljoner ton.

Det är nästan en femtedel av hela den svenska industrin.

BESLUTET ATT UTREDA vidare kommer bara drygt en månad efter att världen passerat 415 miljondelar koldioxid, trots att forskarna länge försökt berätta att vi förlorar möjligheten att hålla temperaturökningen lägre än 1,5 grader om vi misslyckas stabilisera atmosfären till 350 miljondelar.

Argumenten som försvarar Preem håller inte. Vissa tycker att det är bättre om Sverige uppmuntrar verksamhet som är mer energieffektiv än utländska konkurrenter, med logiken att ett raffinaderi skulle vara ännu smutsigare i exempelvis Kina. Andra tycker att det är positivt att Preem ändå omfattas av EU:s utsläppshandel.

Men det enda som är relevant är 3,4 miljoner ton koldioxid.

Samtidigt som världen drastiskt måste lämna fossila bränslen.

Framtiden står på spel. Det gör även svensk klimat politik som riskerar sin trovärdighet både gentemot allmänheten och omvärlden. Allt regeringen företar sig kommer att klinga falskt utfall Preem till sist får expandera.

MILJÖPARTIET KAN INTE lämna juridiken till juristerna. Preem ska stoppas  alltså göra raka motsatsen jämfört med när man till sist kapitulerade om Vattenfalls kolgruvor på kontinenten. Situationen är komplicerad. Miljöpartiet måste agera som ett oppositionsparti mot sin egen regering. Men situationen är också väldigt enkel. Klimatkrisen klarar inte Preem. Därför måste varje grön politiker ha som målsättning att kritisera  bolaget (och andra som vill investera fossilt). Att blint lita till domstolens goda omdöme är inte ett alternativ. För det är dock en politisk domstol även om vi inte tror det.

GÅNG PÅ GÅNG har Socialdemokraterna prioriterat näringsliv framför klimat, med en kortsiktighet som Miljöpartiet borde ha vägrat för länge sedan. Men nu är bättre än aldrig. Och nu måste de gröna dra sin gräns. Hit men inte längre.

Jag vet att miljödepartementet arbetar intensivt med att korrigera lagstiftning – här specifikt miljöbalken – så att den harmoniserar med klimatmålen. Konkret betyder det att regeringen ska få möjlighet till veto. Något som skulle kunna riva upp ett eventuellt positivt framtida beslut för Preem.

Problemet är att Socialdemokraterna inte tar sin samarbetspartner på allvar. Bromma, Vattenfall, Arlanda… Och nu Preem.

”Vi kan inte säga att vi inte visste. Vi vet. Vi vet riskerna”, skrev Isabella Lövin, språkrör och klimat- och miljöminister, i höstas i Dagens ETC.

Stefan Löfven vet också men agerar tvärtemot denna kunskap. Miljöpartiet måste se till att han ändrar sig. Ett första steg är att politiken inte lämnar Preem till den befintliga juridiken. Sedan måste – verkligen måste – Miljöpartiet göra klart för Socialdemokraterna att den rödgröna regeringen faller sönder om Preem kan fullfölja. se till att det blir verkstad.

Ja, ställ ultimatum.

Det är att ta ansvar.

Delar från tidningen Etc den 18 juni 2019

Tom Hagström

Preemraff

Nytt

https://etc.e-pages.pub/titles/dagensetc/10444/publications/150/pages/10

Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd i målet vilket innebär att målet ska tas upp till prövning av domstolen. Mark- och miljööverdomstolen påbörjar nu den skriftväxling som behövs för att målet ska bli klart för att kunna avgöras. Huvudförhandling planeras preliminärt under första kvartalet 2020. Vi får se vad vem och vad som domstolen vill ta upp. Fortsättning följer alltså inget är beslutat i frågan men de hundra som har synpunkter får kanske möjlighet att komma tillbaks och börja en dialog med Preem

Etc ledare från 2018 lika aktuell idag

En vecka kvar till MÖD svara.

Ledare. av Ann-Marie Ljungberg. I Etc

Rysk råolja och svensk flathet bakom Preemfrågan

Ibland spelar det ingen roll hur teknologiskt avancerade saker är. Det finns alltid en mänsklig faktor. Alltid.Mängden svavel i sjöfartens vanliga drivmedel, så kallad bunkerolja, ska regleras. Detta har IMO, ett FN-organ, nyligen beslutat. Det är mycket glädjande och efterfrågan på högsvavlig bunkerolja har redan minskat, även om det kan ses som en förskönande omskrivning för att efterfrågan på diesel och bensin i stället ökar.

Det är därför som det har uppstått en större marknad för att förädla råolja till bensin och till den diesel som fartyg förväntas gå över till. Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har givit Preemraff i Lysekil tillstånd att bygga en sådan verksamhet för 15 miljarder kronor. 2,5 miljoner ton olja per år ska omvandlas till diesel och bensin. Raffinaderiet kommer att släppa ut dubbelt så mycket koldioxid som nu, det vill säga 3,4 miljoner ton, och blir därmed den största källan för koldioxidutsläpp i Sverige.

Anläggningen kommer att påverka redan rödlistade växter och djur i området. Utöver det finns det säkerhetsrisker, små och stora oljespill, kanske framför allt med tanke på transporterna. Någon kanske minns när Barack Obama 2010 sa att oljeriggar generellt nu för tiden inte orsakar oljespill, eftersom de är så teknologiskt avancerade. Bara några veckor senare exploderade oljeriggen Deepwater Horizon och under tre månader flödade 4,9 miljoner fat olja ut i Mexikanska golfen.

Ibland spelar det ingen roll hur teknologiskt avancerade saker är. Det finns alltid en mänsklig faktor. Alltid.

Men hur kunde Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gå med på det här

För det första har Mark- och miljödomstolen inte tagit ställning till frågan om koldioxidutsläpp. Det beror på att Preemraff ingår i EUs regelsystem för utsläppshandel. Denna utsläppshandel har många fördelar, men den har också nackdelar, en är att utsläppsrätterna har varit för billiga, och förmodligen fortfarande är det, även om systemet har ändrats. Och i tillägg till det leder utsläppshandeln alldeles för ofta till uppfattningen att det att ha råd att släppa ut är synonymt med att ha rätt att släppa ut.

Preemraff menar sig genom projektet medverka till minskad mängd tjockolja och en ökning av mängden förnybara drivmedel. Preemraff ska också delta i ett försök med koldioxidinfångning och lagring. Och så säger förstås Peter Abrahamsson, affärsområdeschef för raffinering vid Preem: ”Finns inte vi, men efterfrågan finns kvar så kommer någon annan att tillverka produkterna som marknaden behöver för att i sin tur släppa ut koldioxid där i stället”.

Att Mark- och miljödomstolen inte kan ta ställning i frågor som regleras i EU är förståeligt, men det är inte i sig ett argument för att inte Sverige eller Preem skulle kunna reglera utsläppsnivåerna nedåt själva. Men det värsta är kanske att mer tjockolja måste upp ur marken. Man får lätt intrycket att Preemraff ska ta vara på den så kallade ”bunkeroljan” som används som fartygsbränsle och som redan är uppe, och att Preem därmed gör världen en tjänst och renar den. Men man bygger knappast ut i en rekordsatsning om man inte förutsätter att mer olja pumpas upp, i stället gör man sig beroende av fortsatt eller kanske ökad oljeproduktion och en inte ointressant detalj är var oljan kommer ifrån.

För närvarande handlar det företrädesvis om rysk råolja och förödelsen i framför allt Sibirien i samband med oljeutvinning är ofantlig. Det har rapporterats att 500 000 ton olja läcker ut varje år, bara i området runt Usinsk, ofta utan några försök till sanering alls. Det här är öppet mål för miljörörelsen.

När det gäller miljöbeslut handlar det alltid också om ekonomi och arbetstillfällen, det vore kontraproduktivt att låtsas som något annat. Men ju längre vi fortsätter som vi gör nu, desto mer uppenbar blir kortsiktigheten i att bygga hela eller delar av ett ekonomiskt system på olja och koldioxidproducerande industrier. Oljeindustrin är dömd, inte bara på grund av riskerna, utan också på grund av att oljan kommer att ta slut, men innan dess blir den allt dyrare, och metoderna för utvinning alltmer hänsynslösa.

Vi måste inte bara ställa om till förnybar energiproduktion – vi skulle ha gjort det för länge sedan. Och vad gäller försöken med koldioxidlagring går det ju utmärkt för Preemraff att delta i dem även utan utbyggnad. Det ska bli mycket intressant att följa detta, miljörörelsen kommer inte att vara nådig

Årsmötes protokoll för 2019

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE 1 LYSEKILMUNKEDALS NATURSKYDDSFÖRENING
Måndag 25 mars 2019 kl. 19.00 i Lysekils Folkets Hus.
1. Mötets öppnande.
Ordföranden Inge Löfgren hälsade välkommen.
2. Val av mötesordförande.
Sittande, Inge Löfgren valdes.
3. Val av mötessekreterare. Bernt Andersson valdes.
4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet.
Dessa blev Ulrika Karlsson och Tom Hagström.
5. Föreslagen dagordning godkändes.
6. Mötets behöriga utlysande. Godkändes.
7. Verksamhetsberättelse för år 2018. Denna föredrogs i korthet.

8. Ekonomisk redovisning genom resultat- och balansräkning.
Kassören Ulrika Karlsson sammanfattade och sade att vi har plus i kassan, bl.a. 8120 kronor i återbäring från Riks.
Beslutades att förlänga stödet till berguven på Nordens Ark med 1200 kr.

9. Revisorernas redogörelse.
Denna upplästes av revisor Hans Erik Ringström och godkändes.

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Denna gavs ansvarsfrihet.

11. Val av ordförande för ett år. Inge Löfgren omvaldes.

12. Val av styrelseledamöter för ett resp. två år (minst fyra ledamöter).
Ulrika Karlsson omvaldes på ett år. Bernt Andersson, Thomas Andersson, Tom Hagström och Berndt-Johan Lindberg valdes till styrelseledamöter på två år vid årsmötet 2018 och har således ett år kvar.

13. Val av två revisorer.
Hans Erik Ringström valdes och omval av Karin Mattsson.

14. Val av två revisorssuppleanter. Vakant.

15. Val av valberedning.
Vakant. Styrelsen frågar några medlemmar.

16. Val av representanter till Naturskyddsföreningen i Bohuslän.
Dessa blev ordföranden Inge Löfgren och vice ordf. Tom Hagström.

17. Fastställande av verksamhetsplan.
Bevaka Preemraff och Skaftökanalen. Exkursioner i samverkan med
Västkuststiftelsen, Vägeröds dalar och Gröderhamn på Skaftö, Stångehuvud i Lysekil samt Näverkärr på Härnäset. Bernt Andersson föreslog ett besök hos konservator Roger Carlsson, Hallinden.
Inge Löfgren nämnde förslaget om Gullmarn som nationalpark. Styrelsen följer kommunens ”Blå översiktsplan”, Länsstyrelsen och Naturvårdsverkets planer.

18. Ärenden som styrelsen förelägger stämman. Fanns inga.

19. Ärenden som väckts genom motioner.
Föreningen bevakar Lysekilsbanan — järnvägen.
Motion om byggnation av äldreboende i Dingle varvid naturvärden kan påverkas. Bevakar ärendet.

20. Övriga frågor.
Tom Hagström lovade att försöka hålla hemsidan uppdaterad.

21. Mötets avslutande.
Ordföranden Inge Löfgren tackade och avslutade årsmötet.
Konservator Roger Carlsson, Hallinden, höll ett uppskattat föredrag om sitt arbete och han visade upp bl.a. en hermelin, spillkråka och ejder.

Vid protokollet: Bernt Andersson Mötesordförande: Inge Löfgren

Justeras: Tom Hagström Ulrika Karlsson

Välkommen till vår hemsida 2019

 

 

 

Bild av Tom Hagström september 2017

Gårvik

 

 

Välkommen!
En hållbar framtid på en frisk och levande planet.
Naturskyddsföreningen är Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation. Vi är en demokratisk, medlemsbaserad organisation som driver viktiga natur- och miljöfrågor lokalt, regionalt, nationellt och globalt.
Naturskyddsföreningen  kretsen Lysekil Munkedal  är din lokala miljöorganisation som vill vara en naturlig hemvist för alla miljöengagerade i kommunen. Vi står inför stora utmaningar och därför

Vill hjälpa till väcka engagemang, utbilda och sprida kunskap om miljö och hälsa

Verka för att skydda och vårda vår värdefulla natur genom

Att skapa opinion, granska lokala planer,

Att utkräva ansvar av lokala makthavare.

Att hjälpa till med utbildning, information, och utåtriktade verksamheter,

Vill du vara med och påverka? Kontakta oss!

Du finner våra e-post adresser under  styrelsen

kontakta oss gärna