Press meddelande från oss angående Preem

PRESSMEDDELANDE                                  2019-12-17

 

Naturskyddsföreningen avstyrker Preems storsatsning på fossila bränslen

 

Preem AB har reviderat sin ansökan hos Miljööverdomstolen. Istället för att utsläppen av koldioxid skall öka med +100 % till 3,4 miljoner ton per år så skall utsläppen öka med +60 % till 2,7 miljoner ton per år. 

 

Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening har i ett yttrande till Miljööverdomstolen avstyrkt en utbyggnad av Preems raffinaderi. Med planerad utbyggnad blir Preems raffinaderi i Lysekil Sveriges största utsläppskälla av koldioxid någonsin. Utsläpp av ännu mer koldioxid ligger dock inte i tiden.  Om Preemraff får tillstånd att bygga ut så blir det näst intill omöjligt att klara de uppsatta klimatmålen i Sverige.  

 

Människan påverkar klimatet alltmer. Genom utsläpp av klimatpåverkande gaser, främst koldioxid, så stiger temperaturen i jordens atmosfär. Halten koldioxid har på bara 200 år ökat från ca 275 ppm (miljondelar) till 410 ppm. Alltså en ökning med 50 %. En sådan snabb ökning har aldrig tidigare inträffat i jordens historia. Orsaken till att koldioxidhalten stiger beror helt och hållet på människans enorma användning av kol, olja och gas. 

 

Preem planerar nu en storsatsning för att bygga ut nordens största raffinaderi i Lysekil. Med utbyggnaden kommer Sverige att binda sig för fossila bränslen under lång tid. Flera svårigheter kommer då att uppstå. Blanda annat kommer övergången till alternativa drivmedel att försvåras. Utsläppen av koldioxid blir även fortsättningsvis alarmerande höga. Både från råvaruled, produktionen vid raffinaderiet och konsumtionen vid användningen av de fossila drivmedlen. 

 

Preem gör inte några juridiskt bindande åtaganden för att begränsa klimatpåverkande koldioxid. I ansökan diskuteras koldioxidlagring (CCS) på ”längre sikt” och eventuell försäljning av fjärrvärme till kranskommunerna. Problemet är dels att koldioxidlagring är kostsamt och kräver bidrag av samhället och dels att kranskommunerna Uddevalla/Trollhättan/Vänersborg redan använder förnybart eller utnyttjar spillvärme.

 

För att hindra fortsatt temperaturhöjning på planeten så blir allt fler länder överens om att begränsa utsläppen av koldioxid. Sveriges nuvarande regering tillsammans med EU har klart angett att vi inom 20-25 år skall bli fossilfria. Att då fortsätta att bygga ut för fortsatt användning av fossila bränslen stämmer inte med de mål som flera av världens länder har kommit överens om för att kraftigt minska klimatpåverkan.

 

Naturskyddsföreningen hade istället för en utbyggnad av fossila bränslen gärna sett en fullständig övergång till förnybara råvaror. 

 

Lysekils-Munkedals Naturskyddsförening 

Styrelsen genom 

Inge Löfgren (ordförande)   

Tel: 0767-982233    Mail: inge.lofgren@gmail.com
Lite centrala nyheter

Viktiga föreningsdatum

DECEMBER
10/12 Ljusmanifestation för miljöförsvarare, anordna gärna på din ort

2020
JANUARI
31/1 Nomineringsstopp valbereningen
31/1 Motionsstopp

FEBRUARI
14-15/2 Riksstyrelsemöte

MARS
19-20/3 Riksstyrelsemöte
28/3 Klädbytardagen, hela landet

APRIL
16-17/4 Riksstyrelsemöte

MAJ
21-24/5 Snokledarutbildning 1 och 2, Grönhögen, Öland
22/5 Biologiska mångfaldens dag

JUNI

11-12/6 Riksstyrelsemöte, Mora
12-14/6 Riksstämma, Mora

Göra något till helgen?
Aktivitetskalendern är full av spännande kretsaktiviteter!

Vad pratar föreningen om just nu?
Kolla in vad riksföreningen pratar om i Kampanjklocka

Preem på charmoffensiven

Vi står på oss ingen ändrad inställning utsläppen är för höga så vi drar inte tillbaks vår överklagan till MÖD växthusgaserna ska påtagligt ha minskat till  2045 och vi ska i princip vara fossilfria enligt politiken. web Tom

 

Preem på charmoffensiv inför regeringens
beslut: ”Är bäst för klimatet”
Preems raffinaderier rankas som effektivast och med lägst klimatutsläpp i Europa. Det visar
en ny internationell studie och är enligt drivmedelskoncernen ett nytt starkt argument för att
bolagets kritiserade mångmiljardutbyggnad i Lysekil borde godkännas.

Kim Lundin
Publicerad: 14 oktober 2019, 19:01
Artikeln handlar om: Klimat och miljö Hållbart näringsliv Mohammed al-Amoudi Energi
Preem

Foto: TT; Pressbild
”Ett av de viktigaste nyckeltalen i den senaste stora nya kartläggningen bland världens
raffinaderier är koldioxidutsläppen. Och Preems raffinaderisystem rankas som klart bäst i
Nordvästeuropa, och därmed mest sannolikt i hela världen”, säger Petter Holland,
koncernchef för Preem.
”Det är jätteglädjande och visar att våra tidigare mycket stora investeringar i en rad
uppgraderingar och moderniseringar liksom bland annat användande av vätgas och naturgas i
processerna gett konkreta resultat både vad gäller utsläpp men också energieffektivitet och i
slutänden konkurrenskraft.”

Det Preemchefen hänvisar till är Solomonstudien. Den görs vartannat år av HSB Solomon
Associates, ett energikonsultföretag. Bolaget uppger att det samlar in och analyserar stora
mängder data från runt 300 raffinaderier runt om i världen.
”Den är internationellt erkänd som den främsta benchmarkingstudien bland världens
raffinaderier och är ett viktigt sätt att mäta hur man ligger till. Och den är ett viktigt
beslutsunderlag bland industrins aktörer för hur man behöver förbättra sig och därmed för
kommande investeringar”, säger Petter Holland.
Av bland annat konkurrensskäl är studien inte offentlig för utomstående. Men enligt Preem
visar resultaten bland annat att bolagets båda raffinaderier i Göteborg och Lysekil är
topprankande på en rad punkter. Bland annat har de sammantaget 25 procent lägre utsläpp av
koldioxid än genomsnittet av 116 raffinaderier i Europa och Mellanöstern. Även vad gäller
kvävedioxider och svaveldioxider är utsläppen markant lägre, (59 procent respektive 93
procent lägre), jämfört med genomsnittet för de 59 raffinaderierna i Västeuropa, uppger
Preem.
Och bolaget, som ägs av den saudisk-etiopiske mångmiljardären Mohammed Al-Amoudi,
hoppas att utfallet ska bli ett nytt argument i prövningen av den mycket omstridda ansökan att
kraftigt få utöka produktionen men också utsläppen vid raffinaderiet i Lysekil.
”Att våra raffinaderier är bäst för klimatet innebär att det innebär den minsta negativa effekten
om vi bygger ut just här i Sverige. Vi kommer definitivt att nämna de här nya siffrorna i vår
nya inlaga i den pågående prövningen av vår tillståndansökan till Mark- och
miljööverdomstolen”, säger Petter Holland.
Preem uppger dessutom att bolaget sannolikt kommer att revidera ned siffran över de
framtida utsläppen från raffinaderiet i Lysekil som nu preliminärt väntas öka från dagens cirka
1,7 miljoner ton per till 2,2 miljoner ton per år om utbyggnaden som beräknas kosta uppemot
15 miljarder kronor blir av. Det är väsentligt lägre än den fördubbling av utsläppen till cirka
3,4 miljoner ton som Preem tidigare uppgivit.
”Bland annat vill vi införa CCS (Carbon Capture and Storage), där målet är att fånga in och
sedan lagra en stor del av koldioxiden i berggrunden under havet i Norge”, säger Petter
Holland.
Anpassningar för att kunna införa CCS är en del av de stora investeringar på cirka 700 Mkr
som Preem just nu gör i samband med att raffinaderiet i Lysekil är avstängt för ett stort
underhållsstopp.
Regeringen har aviserat att den ska göra den slutliga prövningen av Preems
utbyggnadsansökan. I förra veckan avslog regeringen ett annat omstritt fossilbaserat
energiprojekt när den sa nej till Swedegas ansökan att få koppla in en ny terminal för flytande
naturgas i Göteborgs hamn till stamgasnätet. Beslutet motiveras med att inkopplingen skulle
riskera att försvåra och försena omställningen som krävs för att nå Riksdagens mål att Sverige
ska bli nettonollutsläppare av växthusgaser senast 2045.
Talar det för att regeringen säger nej även till Preems ansökan?
”Det beslutet har inget med Preemraff att göra. Regeringen avvaktar till domstolsprövningen

är genomförd och kommer sedan att pröva Preems ansökan”, säger miljö- och klimatminister
Isabella Lövin, utan att vilja uttala sig ytterligare om det kommande beslutet.

Mer Preem i Ekot

Inför miljöprövningen i Mark- och Miljööverdomstolen och senare av regeringen, uppger nu oljekoncernen Preem att raffinaderiutbyggnaden i Lysekil kommer att leda till att koldioxidutsläppen bli 2,2 miljoner ton per år istället för 3,4 miljoner ton.

– Vi har kommit fram till man hamnar i en nivå på 2,2 miljoner ton koldioxid, säger Peter Abrahamsson, raffinaderichef vid Preemraff.

– Det är ju en kombination att utmana siffrorna och utmana tekniken. Genom ny teknik inklusive koldioxidåterföring är vi ganska säkra på att hamna på den nivån, säger Peter Abrahamsson.

Det var 2016 som Preem skickade in sin ansökan om att bygga ut raffinaderiet för motsvarande 15 miljarder kronor. I de handlingarna står det att utbyggnaden skulle ge fördubblade koldioxidutsläpp. Dagens 1,7 miljoner ton koldioxid skulle efter att utbyggnaden genomförts, innebära enligt Preem att utsläppen fördubblades till 3,4 miljoner ton koldioxid.

Eftersom koldioxidutsläppen ska minskas i EU och i Sverige, så är ökningen kontroversiell. Utbyggnadsplanerna ska nu närmast behandlas av Mark- och Miljööverdomstolen och därefter av regeringen.

Det senaste året har tillbyggnadsplanerna, enligt Preem, omarbetats. Tidigare skulle till exempel tillbyggnaden ske vid sidan om nuvarande raffinaderi, men i de omarbetade planerna ska projektet nu också kunna byggas in på ett annat sätt med bland annat rör i nuvarande raffinaderianläggning.

Preem säger sig också uppge i handlingarna som kommer att skickas in till domstolen före sista oktober, att man också ska använda sig av något som beskrivs som att fånga in koldioxidutsläpp.

Utbyggnaden för 15 miljarder för att kunna utvinna mer bränsle ur råoljan, håller alltså på att planeras om.

– Vi kommer att komplettera vår ansökan med ytterligare information och till Mark- och Miljööverdomstolen som de tar med i den fortsatta behandlingen som kommer att behandlas i början av nästa år, säger raffinaderichefen Peter Abrahamsson.

Hur viktigt är det att den här miljöprövningen går fort för er?

– Det är självklart att för varje dag som går, så kommer projektet att bli en dag senare, säger Peter Abrahamsson.

Preem anger också som skäl till att man anser sig kunna minska utsläppsmängden av koldioxid, den debatt om just koldioxidutsläppen som pågår.

– Sedan har ju självklart debatten påverkat oss att vi har utmanat oss själva ganska mycket. Efter att debatten kom igång i början av det här året.

Men är ni rädda för att ni inte skulle få det här tillståndet för att bygga ut om ni inte hade gjort de här minskningarna?

– Tillståndet är en ju en fråga. Vi ser ju mera på vårt varumärke. Vi vill inte vara en del utav problemet, eller uppfattas en del av problemet utan vi vill uppfattas som en del av lösningen, säger Peter Abrahamsson, chef för Preemraff i Lysekil.