Seger för Strandskyddet och naturen dom i Sveahovrätt

Vi har fått en vägledande dom i Miljöverdomstolen och naturen har vunnit. adm Tom   Ännu en seger för strandskyddet. En fallfärdig fabriksbyggnad vill sökande bygga om till bostad. Uddevalla bygg o miljö sa ja. Strandskyddarna överklagade. Länsstyrelsen höll med oss och upphävde kommunens dispens. Miljödomstolen höll med kommunen och upphävde länsstyrelsens upphävande. Strandskyddarna överklagade […]

Läs mer

Skogsträff i September

NiB (Naturskyddsföreningen i Bohuslän) Kommer att ha en heldag kring skogsfrågorna hoppas vi kan få med några från LM kretsen det blir en lördag i september. Plats Risveden, Björns kvarn Vi ser gärna att de som inom länet är skogsaktiva, driver projekt eller dylikt kommer och berättar. Vi är beredda att abonera buss från t […]

Läs mer

Miljöanpassningsåtgärder vid Torps Kraftverk

Hej alla naturskyddare i Lysekil Munkedal Naturskyddsverket Leva planera att utföra stora förändringsarbeten därför kommer ett samråd att genomföras alltså prövning enligt miljöbankens kapitel 7 (natura 2000) samt (vattenverksamhet). Åtgärder som det gäller bland annat ny regleringsdamm och utrivning av Torps kraftverk. Synpunkter lämnas senast 20230522 till AFRY Magnus Löfqvist Hamngatan 3 Se-65110 Karlstad eller […]

Läs mer

Samråd Lysekil kring Cykel Bana

Något att arbeta med?   LYSEKILS KOMMUN  Dnr: SBN B–2022-709 Datum: 2023-04-10  Samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen  Detaljplan för gång–och cykelbana Dalskogen – Ulseröd, Torpet 1:51 m.fl., Lysekils kommun  Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för gång–och cykelbana Dalskogen – Ulseröd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för att […]

Läs mer