Planeten brinner och politikerna är handlingsförlamade

Insändare i Lysekilsposten   Planeten brinner och politikerna är handlingsförlamade Värmerekorden duggar tätt. Norra halvklotet är hårt drabbad med temperaturer över 40o. Det är så varmt att växter och djur inklusive människor utsätts för dödligt hot. Det är bara en tidsfråga innan Sverige också får omfattande svårigheter med höga temperaturer. Nu är det inte längre […]

Läs mer

Årsmöte protokoll för 2022

Årsmötesprotokoll 2022 Lysekil – Munkedals Naturskyddsförening  Datum: 2022-05-08 Tid:      17:00 Plats:    Digitalt via Google Meet    Närvarande: Maj-Lis Ericson, Tom Hagström, Mari Larsson, Inge Löfgren och Gunilla                          Rydberg.      1  Mötets öppnande           Ordförande Inge Löfgren hälsade välkommen 2  Val av mötesordförande        Valdes Inge Löfgren 3  Val av mötessekreterare […]

Läs mer

Västkuststiftelsen i maj

Hej lite från Västkuststiftelsen under Maj Vårvandring 4 maj, kl. 18.00-21.00 Hållsungamyren, Kungälv Vandring på stigar längs beteshävdade strandängar, hagmarker och bryn som omges av mäktiga berghällar. Vi spanar efter vårfåglar från vassar och lövbryn och hoppas att få se några tidiga vårblommor på skalgrusbanken. Samarrangemang: Kungälvs Naturskyddsförening. Guide/r: Kåre Ström, telefon: 0737-72 32 04. […]

Läs mer