Trälebergskile

Trälebergskile är ett naturreservat och ligger längs Rv. 162, strax efter Lyse på vägens högra sida om man kör mot Lysekil. Två bra alternativ finns för fågelskådning. Vilket man väljer är till stor del beroende av vilken tid på dygnet man planerar att skåda. För de flesta tillfällena är den södra sidan den bästa. Sent på kvällen kan man dock få ordentligt med motljus där, varför den norra sidan då är bättre.

För att ta sig till den södra sidan kör man in på en avtagsväg mellan Lysekil och Lyse, strax efter (om man kör mot Lysekil) ”finnsbokrysset” (korsningen där man kör av mot färjan över gullmarsfjorden). Här är bl.a. skyltat ”Trellebystrands camping”. Utanför campingplatsen finns en skyltad P-plats (avgiftsbelagd sommartid). Man går sedan in genom bommarna och vidare genom campingområdet. Där vägen slutar står en skylt med information om naturreservatet och en gångstig fortsätter genom en träddunge med slånbärssnår. Vid dungens slut tar en mindre äng vid på vänstersidan av stigen. Korsar man den så hittar man snart en liten upptrampad stig ut på bergknallen där det finns bra observationsplatser.

För att ta sig till den norra sidan tar man av inne i Lyse, mot Skal och Lyse kyrka. Man passerar kyrkan och svänger vänster in mot Berga stugområde. När man kört ca 1 km kommer en fyrvägskorsning där man tar av åt vänster. Man kör igenom ett stugområde och efter några hundra meter kan man parkera bilen vid en öppen gräsplan.

Fågellivet är som bäst under vår- och höstflyttningen. Stora mängder gäss rastar på de betade strandängarna. Änder och vadare rastar och födosöker längre ut i viken.Vanliga häckfåglar är strandskata, tofsvipa, rödbena, större strandpipare, sånglärka och ängspiplärka. På senare år har både havsörn och fiskgjuse setts.

Författare: Andreas Nyström