Vägeröds dalar

Ett besök i Vägeröds dalar är en härlig upplevelse, framförallt i april då blåsippor och vitsippor blommar och vårfåglar sjunger. En kuliss av utslående bokar och ekar ger fantastiska färger efter en lång vinter.

Vägeröd är ett naturreservat på Skaftö i Lysekils kommun. Skaftö har förbindelse med fastlandet via en bro. Ca 1,5 km efter denna bro finns det skyltat mot Vägeröds dalar och reservatets parkeringsplats. Härifrån utgår flera strövstigar. Små skyltar visar mot blåsipporna när de blommar som mest. Intressanta kulturminnen i form av torpruiner finns och man kan med fördel följa den kulturstig som finns anlagd i områdets södra delar. Ett bronsålderröse finns uppe på Österberget som även bjuder på fin utsikt.

Små fikaplatser finns anlagda och vissa av stigarna är mycket framkomliga.

Författare: Andreas Nyström