Styrelsen för år 2024

 

Ordförande
Inge Löfgren 
Dalskogen 19
453 41 Lysekil
0767-98 22 33
inge.lofgren@gmail.com
nsf.lysekilmunkedal@gmail.com

Vice ordförande
Tom Hagström
Lilla Gårviks vägen 9
455 93 Munkedal
0709-200946

nsf.lysekilmunkedal@gmail.com

Kassör
Maj-Lis Ericson,
nsf.lysekilmunkedal@gmail.com 
Ledamot
Berndt-Johan - Zeb - Lindberg
nsf.lysekilmunkedal@gmail.com
Ledamot
Kiki Eldh,
nsf.lysekilmunkedal@gmail.com
ledamot
Gunilla Rydberg
nsf.lysekilmunkedal@gmail.com

Ledamot
Bernt Andersson
nsf.lysekilmunkedal@gmail.com