Årsmötes protokoll för 2019

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE 1 LYSEKILMUNKEDALS NATURSKYDDSFÖRENING Måndag 25 mars 2019 kl. 19.00 i Lysekils Folkets Hus. 1. Mötets öppnande. Ordföranden Inge Löfgren hälsade välkommen. 2. Val av mötesordförande. Sittande, Inge Löfgren valdes. 3. Val av mötessekreterare. Bernt Andersson valdes. 4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet. Dessa blev Ulrika […]

Läs mer

Välkommen till vår hemsida 2019

      Bild av Tom Hagström september 2017 Gårvik     Välkommen! En hållbar framtid på en frisk och levande planet. Naturskyddsföreningen är Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation. Vi är en demokratisk, medlemsbaserad organisation som driver viktiga natur- och miljöfrågor lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Naturskyddsföreningen  kretsen Lysekil Munkedal  är din lokala miljöorganisation […]

Läs mer