Våtmarker läs och begrunda

Hej alla här kommer ett litet mail till min inkorg som verkligen har med Strandskydd att göra vi har otroligt kunniga medlemmar i den här gruppen.Tack Kent
Ska vi diskutera våtmark finns mycket att tillägga, ett otroligt omfattande begrepp och som omfattas bl.a. av Ramsarkonventionen. Den nämns sällan men trädde i kraft i Sverige redan 1975. Men vad hjälper det när våra 16 miljömål inte klaras av att uppfyllas där flera av målen berörs av konventionen.
Ramsar kommer från en stad i Iran, och är belägen vid kusten mot Kaspiska havet. Här undertecknades konventionen 1971.
Ta del av grunderna nedan.
Mvh. / Kent Leonardsson
VÅTMARKSKONVENTIONEN
Ramsarkonventionen är en global naturvårdskonvention om att bevara våtmarker och vattenmiljöer och använda dem på ett hållbart sätt.
FORMELLT NAMN
Konvention om våtmarker av internationell betydelse, i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar (Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat).
VARDAGSNAMN
Ramsarkonventionen eller våtmarkskonventionen.
KONVENTIONEN HAR FYLLT 50 ÅR
Konventionens definition av våtmarker rymmer många olika miljöer. Förutom myrar, sumpskogar, strandmiljöer, svämmarker och våta gräsmarker omfattar konventionen även vattendrag, sjöar och grunda marina områden.
Ramsarkonventionen undertecknades 2 februari 1971, trädde i kraft 1975 och var således den första moderna konventionen inom naturvården. Den 2:a februari är sedan dess firad som den internationella våtmarksdagen.
Sverige har ratificerat konventionen och två ändringsprotokoll – Parisprotokollet och Reginaprotokollet – som trädde i kraft 1986 respektive 1994. Totalt var 170 länder anslutna till konventionen i oktober 2019.
Ramsarkonventionen är fristående och tillhör inte FN-systemet. Konventionsarbetet sker i nära samarbete med flera andra internationella samarbetsorgan.
Ett klokt och uthålligt nyttjande av våtmarker är en förutsättning för att skapa en hållbar utveckling i världen. Medlemsstaterna i Ramsarkonventionen förbinder sig att verka för markplanering och förvaltning som tar hänsyn till våtmarker och vattenmiljöer, främja forskning och utbildning samt samarbeta med andra länder i frågor som rör konventionen – i synnerhet rörande gränsöverskridande våtmarker och vattensystem. Inte minst i många utvecklingsländer har Ramsarkonventionen stor betydelse.
Varje medlemsland åtar sig att utse och bevara minst ett område av internationell betydelse, ett så kallat Ramsarområde. Områdena finns upptagna på en särskild lista. Kriterierna för utpekande baseras på ekologisk, botanisk, zoologisk, limnologisk eller hydrologisk betydelse, samt på vissa ekosystemtjänster. Ramsarområden kan vara värdefulla som rast- eller häckningsområde för flyttande fåglar, som uppväxtområde för fisk eller som en viktig resurs för vattenförsörjning.
Sverige har hittills utsett 68 ramsarområden, som totalt omfattar 664 998 hektar.
Du kan googla på Ramsarområden Sverige.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.