Jul på Munkedalstorg vi ställer upp.

Jul på torget! I Munkedal vi deltar från Naturskyddsföreningen  hoppas ni vill besöka oss. Program  Lördag 2 dec kl. 15-18  Program torget; 15.00 Jul i Munkedal öppnar kl. 15.15-16.15 Nissepromenad 16.00 Joy Voice 16.30 Kapten Sparrow Tomtepiraten kl. 17.00 EPA– parad  17.30 Joy Voice 17.50 Eldshow med Axel Carlstrand  Ponnyridning med Sommartorn Räddningstjänsten    Program […]

Läs mer

Skriv under mot fossil industrin

Hej Alla Varje år möjliggör stater nya olje- och gasprojekt med hisnande 41 MILJARDER dollar – motsvarande över 400 miljarder svenska kronor om året. Nu har vi ett historiskt bra tillfälle att stoppa fossilstödet! Skriv under namninsamling! I november börjar förhandlingar om OECD-länderna ska fortsätta stötta nya fossila projekt. Vad är det då som händer? Jo, genom […]

Läs mer

Seger för Strandskyddet och naturen dom i Sveahovrätt

Vi har fått en vägledande dom i Miljöverdomstolen och naturen har vunnit. adm Tom   Ännu en seger för strandskyddet. En fallfärdig fabriksbyggnad vill sökande bygga om till bostad. Uddevalla bygg o miljö sa ja. Strandskyddarna överklagade. Länsstyrelsen höll med oss och upphävde kommunens dispens. Miljödomstolen höll med kommunen och upphävde länsstyrelsens upphävande. Strandskyddarna överklagade […]

Läs mer

Skogsträff i September

NiB (Naturskyddsföreningen i Bohuslän) Kommer att ha en heldag kring skogsfrågorna hoppas vi kan få med några från LM kretsen det blir en lördag i september. Plats Risveden, Björns kvarn Vi ser gärna att de som inom länet är skogsaktiva, driver projekt eller dylikt kommer och berättar. Vi är beredda att abonera buss från t […]

Läs mer

Miljöanpassningsåtgärder vid Torps Kraftverk

Hej alla naturskyddare i Lysekil Munkedal Naturskyddsverket Leva planera att utföra stora förändringsarbeten därför kommer ett samråd att genomföras alltså prövning enligt miljöbankens kapitel 7 (natura 2000) samt (vattenverksamhet). Åtgärder som det gäller bland annat ny regleringsdamm och utrivning av Torps kraftverk. Synpunkter lämnas senast 20230522 till AFRY Magnus Löfqvist Hamngatan 3 Se-65110 Karlstad eller […]

Läs mer