Naturreservat Örekils älven

Även vi i vår krets vill att vi gör så adm Tom

MUNKEDAL

Vill bilda naturreservat för att skydda Örekilsälven

Staten vill skydda Örekilsälven genom att bilda ett naturreservat. (Bild: Lasse Edwartz)

STATEN VILL SKYDDA ÖREKILS ÄLVEN GENOM ATT BILDA ETT NATURRESERVAT. (BILD: LASSE EDWARTZ)
Just nu pågår en process i syfte att göra Örekils älvens dalgång till ett naturreservat. Det handlar om en sträckning från Kärnsjön till älvens mynning ut i Gullmarsfjorden. Målet är ­arbetet ska bli klart under 2021.

MUNKEDAL

– Fördelen med en sådan satsning är att vi slår vakt om det rörliga friluftslivet och värnar om ­naturen i området, säger Lars-Olof Ramnelid, biolog på länsstyrelsen.

Det är staten som har ge­tt länsstyrelsen i uppdrag att omvandla Örekilsälvens dalgång till ett natur­reservat. Det är miljöbalken som anger vilka skäl som finns för att göra detta.

Det handlar bland annat om att bevara biologisk mångfald, värna, skydda och återställa värdefulla naturmiljöer och slå vakt om det rörliga friluftslivet.

Arbetet med att bilda ett natur­reservat har redan kommit en bra bit på väg.

– Vi har hittills haft kontakt med ett antal markägare längs älven. Det som prioriterats är kontakter med privata markägare. Det har handlat om att betala ut så kallad intrångsersättning. När området blir ett naturreservat är det inte längre tillåtet att avverka skog.

Den största markägaren i området är Munkedals skog.

– Vi har inte nått någon upp­görelse med dem ännu. Men de är positivt inställda till våra planer.

Även kommunen äger en del mark i området.

Det är en sträcka längs Örekils­älven på nio kilometer som kommer att ingå i det planerade naturreservatet.

– Det finns en hel del sammanhängande lövskog i dalgångarna som är viktiga att bevara. Det handlar om en av de vackraste dalgångarna i hela länet.

Satsningen innebär inte att laxfisket kommer att påverkas. Utan det finns en fiskevårdsområdesförening som ska sköta det arbetet och ta olika beslut när det gäller reglerna för fisket.

Vid sidan av arbetet med att skapa ett naturreservat ska det ­genomföras en biotoprestaurering i Örekilsälven. Det kan bli så att Munkedals kommun kommer att bli huvudman för ett sådant arbete. Frågan ska upp till diskussion på nästa möte i kommunstyrelsen.

Det förslag som tagits fram innebär att kommunen föreslås bli huvudman för projektet under förutsättning att det betalas ut ­ersättning för kommunens kost­nader. Projektet beräknas kosta ­ cirka sju miljoner och ta drygt fyra år att genomföra.

Flera miljömässiga vinster väntas, exempelvis att bevarar lax, ål, havsnejonöga, och havsöring.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.