Mp Lysekil är ensamma om att nej till utbyggnad

Fortsätter  att lägga ut vad en del insändare i ämnet Preem
ATT SÄGA JA TILL PREEM RAFFS UTBYGGNAD GÅR STICK I STÄV MED REGERINGENS AMBITION ATT GÖRA SVERIGE TILL VÄRLDENS FÖRSTA FOSSILFRIA VÄLFÄRDSLAND, SKRIVER MARIA GRANBERG OCH EMMA NOHRÉN FRÅN MILJÖPARTIET. (BILD: THOMAS JOHANSSON/TT)
En stor del av politikerna i Lysekils kommun­ styrelse ser inte konsekvenserna för klimatet, om den fossila utbyggnaden av Preem raff ­genomförs. Nu är det upp till kommunfullmäktige att göra det.

Onsdagen den 16 september 2020 kan gå till historien som dagen då Lysekils kommunfullmäktige bestämmer sig för att ta regeringens ambition att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland på allvar och skrida till handling. Det kan bli dagen då Lysekil och Sverige valde väg i klimatkrisen. Den 16 september har Lysekils kommunfullmäktige nämligen den unika möjligheten att vid sitt möte avstyra planerna på en fossil utbyggnad vid Preemraffs anläggning i Lysekil. Kommunfullmäktige har enligt svensk lag vetorätt i frågan. Om Lysekils kommunfullmäktige säger nej till den sökta fossila investeringen blir den inte av.

Det kommunfullmäktige ska ta ställning till är om man tillstyrker Preems ansökan om att få bygga ut anläggningen i Lysekil med det, enligt ansökan, främsta syftet att ”uppgradera tjock ­olja till diesel som uppfyller stränga miljökrav, och lågsvavligt fartygsbränsle”. Att tillstyrka Preems ansökan innebär att man tillåter Preem att släppa ut ytterligare 1 miljon ton koldioxid per år (totalt 2,7 miljoner ton per år) utan tidsbegränsning eller krav på omställning till för­nybar produktion. Att tillåta en sådan utsläppsökning skulle omintetgöra alla utsläppsminskningar som har gjorts i regionen sedan 1990 och kraftigt försvåra kommunens, regionens och Sveriges möjligheter att nå sina klimatmål. Det skulle dessutom leda till ökade utsläpp globalt och inom EU.

I debatten förekommer påståenden om att de ökade utsläppen från Preem­raff skulle balanseras av minskade utsläpp på andra håll eftersom det finns ett gemensamt tak för Europas industrier. Detta är fel. Om anläggningen byggs ut kommer den att få utsläppsrätter från en separat pott, New Entrants Reserve, som ligger utanför taket. Därmed ökar EU:s utsläpp i motsvarande grad.

Att under pågående klimatkris hävda att nya fossila investeringar är så nödvändiga att vi måste öka EU:s utsläppstak för koldioxid är fullkomligt orimligt och går stick i stäv med regeringens klimatambitioner.

Det är vidare svårt att förstå hur det stöd Lysekils socialdemokrater visar för Preems fossila utbyggnad hänger ihop med partiets tydligt uttalade ambition om att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Var, när och hur ska det ske om det inte ens en kommun där Socialdemokraterna är med och styr är beredd att avstå från ökat beroende av fossil produktion?

Kommunfullmäktige i Lysekil måste säga nej till Preems ansökan om utbyggnad eftersom den förutsätter ett fortsatt fossilberoende och verksamheten orsakar ökade koldioxidutsläpp. Vi ska inte tillåta fler nyinvesteringar i fossil infrastruktur varken i kommunen eller i Sverige. Det är inte en samhällsutveckling vi kan erbjuda våra barn och barnbarn. Det är inte vägen mot att bli världens första fossilfria välfärdsland.

Vi ska i stället skynda på och stödja den teknikutveckling som krävs för att skapa framtidens hållbara energi- och drivmedelsföretag. Vi ska undanröja hinder för Preem eller andra kanske mer progressiva företag att etablera bioraffinaderier, fossilfri vätgasproduktion, sol- och vindkraft i Lysekil. Vi ska stödja idéer och verksamheter som bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle och därför säkrar arbetstillfällen. Det är så vi blir världens första fossilfria välfärdsland.
Maria Granberg
gruppledare MP Lysekil
Emma Nohrén
ordförande MP VGR

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.