Debatt inlägg av Inge den 6/8

Alla länder måste bidra i klimatarbetet

Svar till Johan Hultberg (M) LP 6 augusti

 

Moderaterna hävdar att allt klimatarbete skall ske inom EU och på internationell nivå. Några svenska krav skall inte ställas. Den planerade utbyggnaden av Preemraff skall således godkännas rätt upp och ner. Utsläppen av koldioxid, svavel, kolväten mm får gärna dubblas. Olägenheterna i form av exempelvis klimatförändring, närboende som blir sjuka, försurning av jord- och skogsmark mm bör accepteras. Allt för att värna fortsatt användning av bensin och diesel.

 

Regeringen skall nu avgöra om Preemraff i Lysekil skall få bygga ut och bli Sveriges största utsläppskälla någonsin. Det är inte på något sätt anmärkningsvärt att regeringen hanterar betydelsefulla frågor som är viktiga för landet. Det kan vara allt ifrån kärnkraftverk till en allmän väg. ”Att gå till kungs” och numera till regeringen är en gammal möjlighet som har varit i Sverige över 1000 år. Även regeringen Reinfeldt (M) hanterade ett stort antal ärenden varje år. Det får således anses naturligt och en styrka för demokratin att viktiga frågor ytterst avgörs av de partier som styr Sverige.

 

Svensk miljölagstiftning har uppenbara brister. Bland annat saknas ordet klimat i lagen. Därmed finns inte heller några konkreta paragrafer som anger detaljerad färdriktning. Tyvärr har partierna på högersidan motsatt sig en nödvändig uppdatering av miljölagen. Därför har det istället gjorts en klimatlag. Tyvärr är den så urvattnad att den saknar kraft till förändring.

 

EU:s handelssystem har helt misslyckats.  På 15 år har utsläppen i Sverige minskat med obetydliga 1,7 miljoner ton (7,7 %). Svenska politiker både på mitten och högersidan har tillsammans med andra länder stoppat det som var tänkt som en lösning för klimatet.

 

Situationen för planetens natur är mycket allvarlig. Djur- och växtarter minskar eller utrotas i rasande takt. Havet är i stort sett utfiskat. Temperaturen stiger nu snabbt pga utsläppen av människans användning av kol, olja och gas. Vid plus 30 grader drar sig allt biologiskt liv tillbaka. I slutändan kommer all matproduktion att minska.

 

Sammantaget så kan konstateras att människan helt har förändrat den biologiska livsmiljön på planeten. Förändringen har gått så långt att människan själv kommer allvarligt att drabbas. Forskare anser att den pågående förändringen kan innebära att människan mer eller mindre utrotas som art.

 

Med ledning av ovanstående är det ytterst allvarligt att vissa politiker inte inser allvaret. Troligtvis är egen vinning och maktambitioner orsaken. Någon hänsyn till våra barn och barnbarn görs inte. Istället gäller att köra på i gamla hjulspår där ingen hänsyn tas till framtiden. Det låter på vissa politiker som att det alltid är någon annan, helst utanför Sverige, som skall genomföra alla miljöåtgärder.

 

 

Inge Löfgren

(ordförande i Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening)

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.