Preem på charmoffensiven

Vi står på oss ingen ändrad inställning utsläppen är för höga så vi drar inte tillbaks vår överklagan till MÖD växthusgaserna ska påtagligt ha minskat till  2045 och vi ska i princip vara fossilfria enligt politiken. web Tom

 

Preem på charmoffensiv inför regeringens
beslut: ”Är bäst för klimatet”
Preems raffinaderier rankas som effektivast och med lägst klimatutsläpp i Europa. Det visar
en ny internationell studie och är enligt drivmedelskoncernen ett nytt starkt argument för att
bolagets kritiserade mångmiljardutbyggnad i Lysekil borde godkännas.

Kim Lundin
Publicerad: 14 oktober 2019, 19:01
Artikeln handlar om: Klimat och miljö Hållbart näringsliv Mohammed al-Amoudi Energi
Preem

Foto: TT; Pressbild
”Ett av de viktigaste nyckeltalen i den senaste stora nya kartläggningen bland världens
raffinaderier är koldioxidutsläppen. Och Preems raffinaderisystem rankas som klart bäst i
Nordvästeuropa, och därmed mest sannolikt i hela världen”, säger Petter Holland,
koncernchef för Preem.
”Det är jätteglädjande och visar att våra tidigare mycket stora investeringar i en rad
uppgraderingar och moderniseringar liksom bland annat användande av vätgas och naturgas i
processerna gett konkreta resultat både vad gäller utsläpp men också energieffektivitet och i
slutänden konkurrenskraft.”

Det Preemchefen hänvisar till är Solomonstudien. Den görs vartannat år av HSB Solomon
Associates, ett energikonsultföretag. Bolaget uppger att det samlar in och analyserar stora
mängder data från runt 300 raffinaderier runt om i världen.
”Den är internationellt erkänd som den främsta benchmarkingstudien bland världens
raffinaderier och är ett viktigt sätt att mäta hur man ligger till. Och den är ett viktigt
beslutsunderlag bland industrins aktörer för hur man behöver förbättra sig och därmed för
kommande investeringar”, säger Petter Holland.
Av bland annat konkurrensskäl är studien inte offentlig för utomstående. Men enligt Preem
visar resultaten bland annat att bolagets båda raffinaderier i Göteborg och Lysekil är
topprankande på en rad punkter. Bland annat har de sammantaget 25 procent lägre utsläpp av
koldioxid än genomsnittet av 116 raffinaderier i Europa och Mellanöstern. Även vad gäller
kvävedioxider och svaveldioxider är utsläppen markant lägre, (59 procent respektive 93
procent lägre), jämfört med genomsnittet för de 59 raffinaderierna i Västeuropa, uppger
Preem.
Och bolaget, som ägs av den saudisk-etiopiske mångmiljardären Mohammed Al-Amoudi,
hoppas att utfallet ska bli ett nytt argument i prövningen av den mycket omstridda ansökan att
kraftigt få utöka produktionen men också utsläppen vid raffinaderiet i Lysekil.
”Att våra raffinaderier är bäst för klimatet innebär att det innebär den minsta negativa effekten
om vi bygger ut just här i Sverige. Vi kommer definitivt att nämna de här nya siffrorna i vår
nya inlaga i den pågående prövningen av vår tillståndansökan till Mark- och
miljööverdomstolen”, säger Petter Holland.
Preem uppger dessutom att bolaget sannolikt kommer att revidera ned siffran över de
framtida utsläppen från raffinaderiet i Lysekil som nu preliminärt väntas öka från dagens cirka
1,7 miljoner ton per till 2,2 miljoner ton per år om utbyggnaden som beräknas kosta uppemot
15 miljarder kronor blir av. Det är väsentligt lägre än den fördubbling av utsläppen till cirka
3,4 miljoner ton som Preem tidigare uppgivit.
”Bland annat vill vi införa CCS (Carbon Capture and Storage), där målet är att fånga in och
sedan lagra en stor del av koldioxiden i berggrunden under havet i Norge”, säger Petter
Holland.
Anpassningar för att kunna införa CCS är en del av de stora investeringar på cirka 700 Mkr
som Preem just nu gör i samband med att raffinaderiet i Lysekil är avstängt för ett stort
underhållsstopp.
Regeringen har aviserat att den ska göra den slutliga prövningen av Preems
utbyggnadsansökan. I förra veckan avslog regeringen ett annat omstritt fossilbaserat
energiprojekt när den sa nej till Swedegas ansökan att få koppla in en ny terminal för flytande
naturgas i Göteborgs hamn till stamgasnätet. Beslutet motiveras med att inkopplingen skulle
riskera att försvåra och försena omställningen som krävs för att nå Riksdagens mål att Sverige
ska bli nettonollutsläppare av växthusgaser senast 2045.
Talar det för att regeringen säger nej även till Preems ansökan?
”Det beslutet har inget med Preemraff att göra. Regeringen avvaktar till domstolsprövningen

är genomförd och kommer sedan att pröva Preems ansökan”, säger miljö- och klimatminister
Isabella Lövin, utan att vilja uttala sig ytterligare om det kommande beslutet.

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.