Preemraff

Nytt

https://etc.e-pages.pub/titles/dagensetc/10444/publications/150/pages/10

Mark- och miljööverdomstolen har gett prövningstillstånd i målet vilket innebär att målet ska tas upp till prövning av domstolen. Mark- och miljööverdomstolen påbörjar nu den skriftväxling som behövs för att målet ska bli klart för att kunna avgöras. Huvudförhandling planeras preliminärt under första kvartalet 2020. Vi får se vad vem och vad som domstolen vill ta upp. Fortsättning följer alltså inget är beslutat i frågan men de hundra som har synpunkter får kanske möjlighet att komma tillbaks och börja en dialog med Preem