Välkommen till vår hemsida 2019

 

 

 

Bild av Tom Hagström september 2017

Gårvik

 

 

Välkommen!
En hållbar framtid på en frisk och levande planet.
Naturskyddsföreningen är Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation. Vi är en demokratisk, medlemsbaserad organisation som driver viktiga natur- och miljöfrågor lokalt, regionalt, nationellt och globalt.
Naturskyddsföreningen  kretsen Lysekil Munkedal  är din lokala miljöorganisation som vill vara en naturlig hemvist för alla miljöengagerade i kommunen. Vi står inför stora utmaningar och därför

Vill hjälpa till väcka engagemang, utbilda och sprida kunskap om miljö och hälsa

Verka för att skydda och vårda vår värdefulla natur genom

Att skapa opinion, granska lokala planer,

Att utkräva ansvar av lokala makthavare.

Att hjälpa till med utbildning, information, och utåtriktade verksamheter,

Vill du vara med och påverka? Kontakta oss!

Du finner våra e-post adresser under  styrelsen

kontakta oss gärna