Styrelse

Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening 2017

Bildad 1975 (Lysekil)/1985 (Munkedal)

Postgiro 84 55 52-9

 

Kontaktperson i kretsen:

Inge Löfgren, ordf., adress se nedan.

Styrelse

Ordförande

Inge Löfgren
Dalskogen 190
453 41 Lysekil
e-mail:inge.lofgren@gmail.com
Mobil : 0767-982233

Vice ordförande

Bernt Andersson
Rörvall 170
454 91 BRASTAD
0523-47583
e-mail: i.yr.lyr@hotmail.com

Sekreterare
Thomas Andersson

Stenhuggaregatan 18
453 34 LYSEKIL
0523-14207
e-mail: athomas.andersson@gmail.com
Mobil : 0707-554363

Kassör

Ulrika Karlsson
Åseby 31,
455 98 DINGLE
0524-40125
e-mail: karlsson.freden@telia.com
Mobil : 0705-982165

Ledamöter

Mats Tunsvik
Brädgårdsvägen 6C
454 30 BRASTAD
0523-40344
e-mail: mats.e.tunsvik@live.se
Mobil : 0704-929174

Arvi And
Gläborg 78
455 91 MUNKEDAL
0524-23064
e-mail: arviand@hotmail.com
Mobil: 0705-801094

Eva Paulert
Gläborg 78
455 91 MUNKEDAL
0524-23064
e-mail: eva.paulert@telia.com

 

Valberedning
Bengt Andreasson

Spjösvik 6959
453 92 LYSEKIL
0523-662305
bengt_andreasson@hotmail.com
Mobil: 0708-303207

Vakant