Gullmarsskogen

Gullmarsskogen är ett naturreservat med fina strövområden. Här finns både natur- och kulturvärden, och som en tätortsnära skog har den stor betydelse som rekreationsområde för Lysekilsbor och andra.

Det finns två lättåtkomliga parkeringsplatser; en väg löper in i området söderifrån, med infart precis innan färjelägret vid Finnsbo, där kan man parkera vid elljusspåret alternativt längre in på en större iordninggjord parkering, där också kartor och information om området finns.

Om man kommer på väg 162 mellan Lysekil och Hallinden svänger man av vid skyltar mot Gullmarskogen i Lyse. Här finns en stor parkeringsplats med informationsskyltar.

Området består främst av skog av olika karaktär: En frodig randlövskog ramar in kulturmarkerna, som är betade av Höglandskor. I övrigt består skogen mest av tall, björk och gran. I bäckravinen som löper ner mot Sandvik (lättast åtkommen från den södra parkeringen) finns en fin lövskog. En torpvandring med ett flertal gamla torpruiner är ett trevligt inslag. Information om denna finns vid informationsplasterna.

Författare: Andreas Nyström