Bergstaten är på gång i Dalsland

Välkommna Ödsköls  bygdegård

Intresseföreningen bjuder in till möte i Ödskölts bygdegård där Arne Mueller delar med sig av sina kunskaper om gruvprojekt.
Foto: Ödskölts bygdegård
Företag vill starta gruvdrift
Föreningen ”Rädda Naturen i Dalsland” ordnar protestmöte
av Göran Nyberg
Ett australiskt´ mineralföretag har fått Bergstatens tillstånd att undersöka förekomsten av silver och koppar i skogarna i Bengtsfors kommun.
Kommunen har protesterat liksom markägarna men utan effekt. Nu inbjuder intresseföreningen ”Rädda Naturen i Dalsland” till möte i Ödskölts bygdegård nu på onsdag.
Det är det australiska företaget Odin Metals Ltd som nu alltså trots protester fått tillstånd att undersöka möjligheterna till att utvinna silver och koppar kommersiellt genom gruvdrift i området.
Leif Johansson från Ödskölt är en av medlemmarna i föreningen och han berättar att man bjudit in journalisten Arne Mueller till Ödskölts bygdegård. Arne Mueller är bosatt i Umeå och har de senaste 15 åren granskat den svenska gruvbranschen.
Det har resulterat i en rad reportage i Sveriges Television och olika tidningar samt två böcker, bland annat boken Norrlandsparadoxen som beskriver glappet mellan löften om jobb och det verkliga utfallet vid gruvprojekt.
– Liknande gruvprojekt som det i Dalsland förbereds också vid sjöarna Vättern, Unden och i Glava och Harnäs på Österlen, bland annat, säger Leif Johansson.
Protester
Gruvprojektet har föranlett protester från både Åmåls och Dals-Eds kommuner förutom Bengtsfors. Bengtsfors kommun har protesterat kraftfullt eftersom man i området har en vattentäkt som med stor sannolikhet kommer att beröras vid en eventuell framtida gruvdrift.
Leif Johansson säger att det har talats om möjligheter till 1000 jobb om projektet blir verklighet.
Orörd natur
– Men vi har en stor orörd natur i Dalsland som tillsammans med exempelvis Dalslands kanal lockar 300.000 besökare varje år. Det är en långsiktig och hållbar tillgång som vi kan förlora om för förstör naturen, säger Leif Johansson.
Han säger att turismen i Dalslandskommuner omsätter ungefär en miljard kronor varje år.
– Det ger också arbetstillfällen, säger han.
I beslutet om tillstånd till undersökningen står att ansökan grundar sig på gamla och nya uppgifter som visar på god potential för ytterligare fynd av silver och koppar i området. Företaget som ansöker om tillstånd har fått erlägga en avgift på knappt en halv miljon.
Känsliga
Länsstyrelsen har framfört att området innehåller många känsliga och värdefulla natur- och kulturmiljöer vara många också är skyddade på olika sätt.
Man har ändå inte något att erinra mot att undersökningstillstånd ges.
Melleruds kommun har i sitt yttrande framför att man vill att sökanden skall specificera hur yt- och grundvatten kan komma att påverkas samt i vilka områden träd kan komma att tas ned.
Vattentäkt
Bengtsfors kommun lyfter fram att man anser att området vid Dingelvik borde undantas eftersom kopparådern där löper intill Lästviks vattentäkt som försörjer orterna Dals Långed och Billingsfors med dricksvatten.
Dals-Eds kommun lyfter framförallt upp vikten av turismen och att möjligheterna att utveckla den inte får begränsas.
Enligt vår bestämda uppfattning måste stor hänsyn tas så att Dalslands attraktivitet och framtida utvecklingsmöjligheter inte skadas, skriver man bland annat.
Även Åmåls kommun lyfter fram områdets höga naturvärden som skäl till att ansökan till Bergstaten skall avslås, liksom ett stort antal fastighetsägare som berörs.