Styrelsemöte hos Tom H

Den 23/8 hade vi ett styrelsemöte där vi tog upp Lysekils rälsens framtid vi kunde konstatera att trafikverket och politiken/preem nog inte kommer att lägga ner så stora pengar på att se till att få den kör duglig Vi kunde konstatera att även om vår grund inställning är att de små järnvägarna skall bevaras och skötas så har det gått för långt med Lysekils spåret.Vi diskuterade kring strandskyddet och kunde konstatera att beroende av valresultat kan det stryka med under nästa valperiod.

De som vill läsa våra protokoll får kontakta Tomas han är vår registrator och lämnar ut dom till våra medlemmar.

Jag undertecknad går på fodervärdarnas dag Nordensark  den 8/9.

Vi kommer under hösten start upp en cirkel i miljörätt vänder sig i första hand till styrelsen. Även Snokutbildning håller vi på att dra igång vi använder Studiefrämjandes kontaktytor i båda fallen.

Vi  fortsätter att bevaka Ävja Skaftö Gårvik

Vid pennan

Tom H