aktuellt

 

Vi håller på med ett svar kring samråd över  Västerhavet och dess miljöstatus. Är det läge för en cirkel

En annan fråga finns  det någon som är intresserad av att vi försöker starta en snok grupp hör av Er  till Inge

Medlemmar gå in på riks och  Bohuslän och titta , det händer mycket hos oss Inge undertecknad är på konferens i Trollhättan på den 8/3

miljöplanering och miljönormer ska gås igenom länsstyrelsen har bjudit in oss.

Tom