aktuellt

Preems jätteutbyggnad har tagit vår tid, Miljödomen kommer någon gång under vintern/våren 2018 där har en liten frans fladdermus ställt till det, naturvårdsverket vill att en ordentlig undersökning ska ske.Vi har för av sikt att  studera den noggrant,se vad det kan leda till.

Alla medlemmar och intresserade som har en uppfattning i frågan är mycket välkomna att lämna  synpunkter.

På senaste styrelse mötet 5/12 fattades bland annat  beslut om vår nya kompis på Nordens ark Berguven.

Vi håller på med ett svar kring samråd över  Västerhavet och dess miljöstatus. Är det läge för en cirkel

En annan fråga finns  det någon som är intresserad av att vi försöker starta en snok grupp hör av Er  till Inge

Medlemmar gå in på riks och  Bohuslän och titta , det händer mycket hos oss

Tom