aktuellt

 

Det har varit en mycket intressant höst och vintern är på gång även här.

Bland allt som vi har hållit på med är nog  Preems jätteutbyggnad det som tagit mest tid.

Miljödomen kommer någon gång under vintern/våren 2018.

Vi har för av sikt att  studera den noggrant.

Alla medlemmar och intresserade som har en uppfattning i frågan är mycket välkomna att lämna  synpunkter.

På senaste styrelse mötet 5/12 fattades bland annat  beslut om vår nya kompis på Nordens ark Berguven. Mer kommer senare när protokollet är klart